Üretim ve Teknoloji

Tarımda sürdürülebilir olmak, misyon ve kalite politikalarımıza uygun doğaya saygılı şekilde ürünler sunmak adına ürettiğimiz tohumları yüksek teknoloji ile hazırlayıp pazara sunmaktayız.


Modern Tesis ve Ekipman:
Üretim başlangıcından itibaren tüm süreçler kesintisiz olarak kayıt altına alınmakta ve uluslararası standartlarda her aşamada kontrolleri eksiksiz olarak yapılmaktadır. Üretim süresi boyunca karşılaşılan problemlere çözüm üretilerek yüksek kaliteli ürünler hedeflenmektedir.


Şirketimiz bünyesinde son teknoloji ile donatılmış modern ve gelişmiş ürün hazırlama üniteleri mevcuttur. Tesisimizde hasat sonrası gelen tohumlar ön kontrolleri yapıldıktan sonra işlenme aşamasına geçilmekte, tam otomatik makinelerde işlenerek ve gerekli testleri tamamlanarak satışa hazır hale getirilmektedir.


Satışa hazır hale getirilen tohumlar %100 iklim kontrollü olan modern soğuk hava depo alanımıza alınarak paketlemeye hazır halde depolanmaktadır.


Satışa sunulacak tohumlar soğuk hava depomuzdan kontrollü şekilde alınarak paketleme ünitemizde paketlenip satışa sunulmaktadır.

 

İş Sürekliliği ve Güvenliği:
Şirketimiz tüm üretim aşamalarında iş güvenliği ve sürekliliğine önem vererek hareket eder, tüm süreçlerde çalışanlarımızın güvenliğine uygun olarak süreçlerimizi devam ettirmekteyiz.