İnsan Kaynakları Süreçleri

United Genetics Turkey İnsan Kaynakları; “en değerli sermayemiz insan gücümüzdür” anlayışımız doğrultusunda,

 

Amacımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanakları sağlamaktır.

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızından beklenen şirket kültürümüze uyum sağlayacak nitelikte, sürekli gelişime, öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık olmasıdır.

United Genetics Turkey; ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri ve çözüm odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflemektedir.

 

Seçme ve Yerleştirme

Bölümlerden gelen personel ihtiyacı taleplerine göre şirket içi duyuru, ilan çıkma ve veri tabanı taraması yöntemleri kullanılarak uygun olabilecek aday özgeçmişlerine ulaşılır. Adaylarla telefonla bağlantıya geçilerek İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından ilk görüşme organize edilir. İlk görüşmenin olumlu geçmesi halinde adaylar Departman Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Yetkilisi ile ikinci mülakat gerçekleştirilir. Tüm görüşmeler sonunda olumlu olarak değerlendirilen adayların referans çalışmaları tamamlanır ve kendilerine iş teklifiyle geri dönülür.

Görüşülen pozisyon için olumlu değerlendirilmeyen adayların özgeçmişleri, şirket içinde oluşabilecek farklı pozisyonlarda değerlendirilmek üzere KVK kişisel verilerin saklanma süreleri kapsamında veri tabanımızda belirli bir süre ile saklanır.

Belirli uzmanlık isteyen pozisyonlar için tecrübe aranmakla birlikte, bazı pozisyonlar için lisans veya lisansüstü yeni mezun adaylar değerlendirilmekte ve kendilerine iş olanağı sunulmaktadır.

 

Ücret Sistemi

Şirketimizde iş değerlendirme sistemi ile tüm çalışanlar tarafından gerçekleştirilen işler, kurum hedeflerine ulaşılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmıştır. Ücret yönetimi, yukarıda belirtilen iş değerlendirme sonuçları, şirketin ücret politikaları ve bireysel performans üzerine kurulmuştur. Performans, liyakat ve enflasyona dayalı artış uygulanmakta ve ücretler 16 brüt maaş olarak ödenmektedir. Yılda 1 kez Ocak ayında ücret artışı uygulanmaktadır.

 

Performans Yönetim Sistemi

United Genetics Turkey stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla, şirket hedeflerinin tüm çalışanlara yayılması sağlanmaktadır. Şirketimizde bu amaçla Performans Yönetim Sistemi kullanılmakta, yönetici ile çalışanları belirlenen dönemlerde hedefleri değerlendirmek, yeni hedefler belirlemek, gelişim noktaları tespit etmek amacıyla karşılıklı görüşmeler gerçekleştirmektedir.

 

Potansiyel Tespiti

Gelecekte United Genetics Holdings LLC grup şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak yetkinlikleri ve performansı ile başarısını kanıtlamış olan çalışanları önceden tespit etmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla şirketimizde Potansiyel Tespit Süreci işletilmektedir. Potansiyel olarak belirlenen çalışanlarımız gelişim planları ile desteklenmekte ve terfilerde öncelik kazanmaktadırlar.

 

Eğitim ve Gelişim

İnsan Kaynakları olarak eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını çalışanlarımızla birlikte belirliyor, en iyi çözümlerle bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlıyoruz.

Gerek şirket iç eğitmenlerimiz gerekse eğitim firmaları aracılığıyla eğitimler düzenliyor, İngilizce eğitim desteği sağlıyoruz. Ayrıca UG Akademi platformu ile çalışanlarımız binlerce online eğitim içeriğinden yararlanarak hem yetkinliklerini hem de verimliliklerini arttırıyorlar.

 

DİĞER OLANAKLAR

Bireysel Emeklilik  

Çalışanlarına ek sosyal güvence ve yardım sağlamak amacı doğrultusunda çalışmaya başlayan her personel İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik sistemine dahil edilmektedir.  

Dahil oldukları tarihten itibaren her ay çalışan ücretinden aşağıdaki ölçülerde prim öder.

Çalışanın aylık ücreti üzerinden % 6 prim payı, şirketden % 6 prim payı tahsil edilerek çalışanın adına açılan BES poliçelerine yatırılır.

Özel Sağlık Sigortası

Çalışanlarımıza isteğe bağlı olarak İşveren katkılı Allianz Özel Sağlık Sigortası paketleri